Weersomstandigheden bij offshore windprojecten

7 juni 2020

Ongunstige weersomstandigheden kunnen een ernstig risico vormen voor de tijdige afronding van offshore windprojecten. Het kan de periode waarin de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd aanzienlijk beperken.

Op grond van wettelijke bepalingen of standaardvoorwaarden voor de markt  aanvaardt de aannemer het risico voor vertragingen toegeschreven aan voorspelbare (statistisch) weersomstandigheden die van invloed zijn op de tijdige voltooiing van het werk. Indien de aannemer wordt gehinderd in de tijdige voltooiing van de werkzaamheden door voorspelbare weersomstandigheden dan is een verlenging van de tijd voor voltooiing niet toegestaan.

Voor offshore-projecten, waarbij de impact van ongunstige weersomstandigheden duidelijk is, is het gebruikelijk om specifieke bepalingen met betrekking tot de risico-allocatie te maken. De aard van de betreffende apparatuur, de weersomstandigheden en het uitvoeren van de werkzaamheden moet worden opgegeven.  De verwachte vertraging moet worden berekend op basis van de statistische weersomstandigheden op de plaats van de werkzaamheden en aan de partijen worden toegewezen.