Contract Management is informatie management

19 augustus 2020

Contractmanagement betreft niet alleen het opstellen en het registreren van  contracten, maar gaat nog een stap verder: Contractmanagement betreft het proces waarbij, op basis van onderhandelingsinformatie, contracten worden opgesteld, geautoriseerd, eenduidig worden vastgelegd, zodanig dat deze kunnen worden beheerd en bewaakt teneinde een volledige benutting van de contracten te faciliteren en risico’s te beperken.

Contractmanagement is een onderdeel van informatiemanagement. Het gaat er immers om dat de juiste contractgegevens op het juiste moment voor de juiste persoon beschikbaar zijn. De inzet daarbij is dat klant- en leveranciersrelaties ontstaan en in stand blijven die formeel en informeel, contractueel en contactueel gebaseerd zijn op duidelijkheid over de gemaakte afspraken, procedures en wederzijdse samenwerking.