Contract de fundering van uw onderneming

22 januari 2020

Contracten vormen de grondslag van vele activiteiten van uw organisatie. Hiermee vormen zij de juridische fundering voor de onderneming en alle activiteiten die daaruit voortvloeien.

Steeds vaker wordt gekozen om met (interne) diensten zakelijke afspraken te maken over de te leveren diensten, producten en werken. Zo vormen zij bijvoorbeeld de afsluiting van een inkoop- en aanbestedingstraject. Het uitgangspunt van integraal management leidt in veel gevallen tot een forse toename van het aantal, verscheidenheid en complexiteit van (leveranciers)relaties en contracten.

Als de inkt van het contract is opgedroogd, gaat iedereen weer over tot de orde van de dag. Het ontbreken van afspraken met betrekking tot contractbeheer vormt de aanleiding tot deze nieuwsbrief over het onderwerp Contractmanagement.

Het niet zorgvuldig overdragen van de contracten en informatie en de daarin opgenomen voorwaarden kan leiden tot discontinuïteit, frustratie en irritatie binnen de organisatie van opdrachtgever en opdrachtnemer. Gezien de verplichtingen die de contracten omvatten, is het dan zeer rendabel om afspraken goed te borgen en de naleving te bewaken gedurende de looptijd van een contract.

Een adequaat opgezet en ingericht contractbeheer en het borgen van Contractmanagement is daarom onmisbaar. APMS is u en uw organisatie graag van dienst bij de optimalisering van alle processen rondom Contractmanagement en de borging van de interne controle op dit gebied.