Project Management

5 juni 2020

Project management omvat de discipline van planning en organiseren en het met beheermiddelen brengen van beheersing voor de succesvolle voltooiing van de specifieke project doelen en doelstellingen.

Een project is een tijdelijke inspanning, met een gedefinieerd begin en einde en meestal beperkt door de datum, financiën en/of deliverables. Het dient aan specifieke doelen en doelstellingen te voldoen. Het tijdelijke en vaak individuele karakter van de projecten staat in tegenstelling tot het “Business as Usual” activiteiten welke repetitief zijn binnen vele organisaties. Het management van deze systemen is in de praktijk vaak heel anders. Als zodanig vereist project management ervaring binnen verschillende technische vaardigheden en de goedkeuring van afzonderlijk projectbeheer.