Welke rol heeft de Contract Manager?

11 maart 2020

De Contract Manager houdt zich bezig met het beoordelen en/of opstellen van contracten en het in kaart brengen van risico’s. Heeft een adviserende rol aan de tender- en projectmanagers in geval van contractuele en juridische issues tijdens alle projectfasen van multidisciplinaire projecten.

De Contract Manager draagt er zorg voor dat opdrachtgever en opdrachtnemer in de uitvoeringsfase hun contractuele verplichtingen nakomen in overeenstemming met de eisen met betrekking tot veiligheid, milieu, kwaliteit en rekening houdend met de omgeving.

Onderhandelt met opdrachtnemers over de inhoudelijke aspecten van de op te stellen contracten en werkt mee aan het opstellen van contractdocumenten.

Borgt de realiseerbaarheid van het project.

Daarnaast neemt de Contract Manager deel aan externe overleggen met betrekking tot vergunningen en overeenkomsten en is verantwoordelijk voor het naleven hiervan.

De Contract Manager is verantwoordelijk voor de afstemming tussen meerdere contracten en de betrokken contractpartijen, het beslissen bij conflicten over de interpretatie van het contract en het operationeel leidinggeven aan de bouwadministratie.